DALEKI KOSMOS (Messier 21 - 30)Messier 21


Oznaczenia:   M21, NGC 6531
Typ obiektu:   gromada otwarta gwiazd
Wiek:   4,6 mln lat
Średnica:   16 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   4250 lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   6,5 mag


M21, źródło: AURA, NOAO, NSF

Messier 22


Oznaczenia:   M22, NGC 6656
Nazwa:   Gromada Strzelca
Typ obiektu:   gromada kulista gwiazd
Wiek:   12 mld lat
Średnica:   100 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   10 600 lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   5,1 mag


M22, źródło: Hunter Wilson


M22, źródło: NASA

Messier 23


Oznaczenia:   M23, NGC 6494
Typ obiektu:   gromada otwarta gwiazd
Wiek:   220 mln lat
Średnica:   16 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   2150 lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   6,9 mag


M23, źródło: Jim Thommes

Messier 24


Oznaczenia:   M24, IC 4715
Typ obiektu:   chmura gwiazd
Wiek:   220 mln lat
Średnica:   600 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   10 000 lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   4,6 mag


M24, źródło: Roberto Colombari

Messier 25


Oznaczenia:   M25, IC 4725
Typ obiektu:   gromada otwarta gwiazd
Wiek:   90 mln lat
Średnica:   20 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   2000 lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   4,6 mag


M25, źródło: Anthony Ayiomamitis

Messier 26


Oznaczenia:   M26, NGC 6694
Typ obiektu:   gromada otwarta gwiazd
Wiek:   89 mln lat
Średnica:   22 lata świetlne
Odległość od Ziemi:   5000 lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   8,0 mag


M26, źródło: AURA, NOAO, NSF

Messier 27


Oznaczenia:   M27, NGC 6853
Nazwa:   Mgławica Hantle
Typ obiektu:   mgławica planetarna
Wiek:   3000 – 4000 lat
Średnica:   2,9 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   1360 lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   7,5 mag


M27, źródło: ESO

Messier 28


Oznaczenia:   M28, NGC 6626
Typ obiektu:   gromada kulista gwiazd
Wiek:   12 mld lat
Średnica:   60 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   17 900 lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   7,7 mag


M28, źródło: NASA

Messier 29


Oznaczenia:   M29, NGC 6913
Typ obiektu:   gromada otwarta gwiazd
Wiek:   10 mln lat
Średnica:   11 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   4000 lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   7,1 mag


M29, źródło: Wikisky

Messier 30


Oznaczenia:   M30, NGC 7099
Typ obiektu:   gromada kulista gwiazd
Wiek:   12,9 mld lat
Średnica:   93 lata świetlne
Odległość od Ziemi:   27 100 lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   7,7 mag


M30, źródło: NASA

<< Messier 11 - 20              Messier 31 - 40 >>
Marcin Nowakowski
kontakt@blizejkosmosu.pl