DALEKI KOSMOS (Messier 101 - 110)Messier 101


Oznaczenia:   M101, NGC 5457
Nazwa:   Galaktyka Wiatraczek
Typ obiektu:   galaktyka spiralna
Średnica:   170 000 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   20,9 mln lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   7,9 mag


M101, źródło: NASA

Messier 102


Oznaczenia:   M102, NGC 5866
Nazwa:   Galaktyka Wrzeciono
Typ obiektu:   galaktyka soczewkowata
Średnica:   60 000 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   45 mln lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   9,9 mag


M102, źródło: NASA

Messier 103


Oznaczenia:   M103, NGC 581
Typ obiektu:   gromada otwarta gwiazd
Wiek:   25 mln lat
Średnica:   15 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   8000 - 10000 lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   7,4 mag


M103, źródło: Wikisky

Messier 104


Oznaczenia:   M104, NGC 4594
Nazwa:   Galaktyka Sombrero
Typ obiektu:   galaktyka spiralna
Średnica:   50 000 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   29,3 mln lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   8,0 mag


M104, źródło: NASA

Messier 105


Oznaczenia:   M105, NGC 3379
Typ obiektu:   galaktyka eliptyczna
Średnica:   54 000 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   32 mln lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   9,8 mag


M105, źródło: NASA

Messier 106


Oznaczenia:   M106, NGC 4258
Typ obiektu:   galaktyka spiralna
Średnica:   135 000 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   22 - 25 mln lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   8,4 mag


M106, źródło: NASA

Messier 107


Oznaczenia:   M107, NGC 6171
Typ obiektu:   gromada kulista gwiazd
Wiek:   13,9 mld lat
Średnica:   79 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   20 900 lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   8,9 mag


M107, źródło: ESO


M107, źródło: NASA

Messier 108


Oznaczenia:   M108, NGC 3556
Typ obiektu:   galaktyka spiralna
Średnica:   110 000 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   46 mln lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   10,0 mag


M108, źródło: Sloan Digital Sky Survey


M108, źródło: NASA

Messier 109


Oznaczenia:   M109, NGC 3992
Typ obiektu:   galaktyka spiralna
Średnica:   180 000 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   83,5 mln lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   9,8 mag


M109, źródło: Sloan Digital Sky Survey

Messier 110


Oznaczenia:   M110, NGC 205
Typ obiektu:   galaktyka eliptyczna
Średnica:   17 000 lat świetlnych
Odległość od Ziemi:   2,7 mln lat świetlnych
Obserwowana wielkość gwiazdowa:   8,1 mag


M110, źródło: AURA, NOAO, NSF

<< Messier 91 - 100
Marcin Nowakowski
kontakt@blizejkosmosu.pl